Min släktforskning Uppdaterat 2022-07-31

Välkommen till min hemsida

Denna hemsida kommer kanske att läggas ner under 2023 - återkommer i så fall.

Uppdateringen av Mats Jörgenssons ättlingar är nu påbörjad.

Jag har nu gjort färdigt utgåva 1 av Mats Jörgensson Kocks ättlingar. Den är tryckt, men just nu inga exemplar till salu. Ett ex av boken finns på biblioteket i Hällaryd.

Är du intresserad så kan jag tillhandahålla boken i pdf-format.

Du som har anor från Mats ta gärna kontakt med mig. Jag planerar att ha någon informell träff i Hällaryd i höst eller till våren 2023.

Arbetet fortsätter nu med kompletteringar till utgåva 2!   

Är nästan färdig med ättlingar till Frende Åkesson - återstår personregister samt forskning på de som utvandrat till Amerika. Utges hösten 2022.